Adres

© Copyright 2009

 

Wiadomość wysłać mailem

 

E-Mail: info@haltec.pl

 

Siedziba firmy w Niemczech:

HALTEC Hallensysteme GmbH
Hauptstraße 285-291
58675 Hemer

Telefon: +49 (0)2372 94 97-0

Fax: +49 (0)2372 94 97-53

Siedziba firmy w Polsce:

HALTEC Hale Sp. z o.o.
ul. Fabianowska 151/153
62-052 Komorniki

Telefon: +48 61 821 90 97

Fax: +48 61 821 90 99

Niemcy:

Właściciel:

Thomas Arens

Jens Geißner
Markus Speck

KRS:

Sąd w Iserlohn
HRB 2135

Numer identyfikacji podatkowej:

DE 177122482

Polska:

Właściciel:

Thomas Arens

Siedziba firmy: Komorniki

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000270763

REGON 300530295

NIP 7772972327

Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

Numer identyfikacji podatkowej:

PL 777 297 23 27

 

Oświadczenie o ochronie danych

Firma HALTEC pobiera poprzez swoją stronę domową dane osobowe tylko wtedy, gdy skierują Państwo do nas formularze z zapytaniami względnie zaabonują biuletyn HALTEC-Newsletter. Udostępnione nam dane osobiste są używane wyłącznie do opracowania zapytania oraz do wysłania samego biuletynu, a także przetwarzane przy uwzględnieniu mających zastosowanie przepisów o ochronie danych. Firma HALTEC nie przekazuje i nie ujawnia osobom trzecim zarówno żadnych osobistych, jak i żadnych osobowych danych. W przypadku każdego dostępu do strony firmy HALTEC Hallensysteme GmbH w internecie, prowadzony jest odnośny protokół. Protokołowanie następuje w sposób zanonimizowany, wskutek czego nie jest możliwe wnioskowanie odnośnie Państwa osoby. HALTEC wykorzystuje te nieosobowe dane wyłącznie do analizy statystycznej dotyczącej odwiedzin na stronie domowej firmy HALTEC. Zapisane dane są poddawane analizie wyłącznie w celu dalszego opracowywania i optymalizacji naszej oferty. Przedmiotowe dane nie są przekazywane dalej żadnym osobom trzecim, ani do celów komercyjnych, ani do celów niekomercyjnych.

 

Analiza witryn internetowych

W tej witrynie internetowej dane gromadzone i zapisywane są za pomocą technologii Google Analytics do celów marketingowych i optymalizacyjnych.
Z danych tych mogą być sporządzane pod pseudonimem odpowiednie profile użytkowników. W tym celu mogą być stosowane cookies. W przypadku cookies chodzi o małe pliki tekstowe, które są lokalnie zapisywane w pamięci cash przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę. Cookies umożliwiają identyfikację przeglądarki internetowej. Dane pobrane za pomocą technologii, bez oddzielnie uprzednio udzielonej zgody zainteresowanej osoby, nie są używane do tego, aby osobiście zidentyfikować odwiedzającego tę witrynę internetową oraz nie są wiązane z danymi osobowymi o osobie, której przyporządkowano konkretny pseudonim. Akceptację na pobieranie i zapisywanie danych można w każdym czasie odwołać.

 

Prawa autorskie

Spółka HALTEC Hallensysteme GmbH posiada wyłączność w zakresie praw copyright oraz autorskich odnośnie tekstów, zdjęć i grafik tej strony domowej. Jakiekolwiek korzystanie z wszelkich treści (tekstów, zdjęć, grafik itd.) zawartych na tej stronie domowej przez osoby trzecie wymaga uzyskania wcześniejszego zezwolenia ze strony spółki. Nieprzestrzeganie powyższego narusza prawa autorskie.

 

Nieponoszenie odpowiedzialności za treści

Wszystkie treści tej strony internetowej zostały sporządzone i sprawdzone z dużą starannością. Mimo to firma HALTEC Hallensysteme GmbH nie przejmuje rękojmi za zupełność, prawidłowość, aktualność lub jakość udostępnionych informacji. Wyklucza się jakąkolwiek odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez korzystanie lub niekorzystanie z informacji udostępnionych na tej stronie internetowej, o ile jest to dopuszczalne według obowiązującego prawa. Firma HALTEC Hallensysteme GmbH zastrzega sobie wyraźnie prawo do dokonywania zmian, uzupełniania, kasowania części stron internetowych względnie całej oferty bez wcześniejszego specjalnego informowania o tym, a także do tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia publikacji.

 

Linki do innych stron internetowych

Firma HALTEC nie przejmuje żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód, które powstaną w związku z przywołaniem stron internetowych osób trzecich względnie z tytułu korzystania z treści tych stron. Jeśli niniejsza strona internetowa zawiera informacje o osobach trzecich lub linki do stron osób trzecich, to następuje to wyłącznie jako dodatkowa usługa dla użytkowników. Firma HALTEC nie odpowiada za zawarte tam treści oraz nie utożsamia się z tymi treściami.