Pytania i odpowiedzi

4. Czy jest możliwość zwiększenia albo zmniejszenia hali?

Tak! System modułowy pozwala w każdej chwili na szybkie i łatwe dostosowanie wielkości hali do aktualnych potrzeb:

  • zwiększenie długości hali poprzez dostawianie kolejnych przęseł
  • zwiększenie szerokości hali poprzez budowę hal wielonawowych
  • zmniejszenie powierzchni hali poprzez demontaż przęsła i przeniesienie ściany szczytowej

do góry

5. Czy wykonanie fundamentów jest konieczne?

Mając zgodę urzędu budowanego, HALTEC może wykonać halę stalową również bez fundamentów, przymocowaną do podłoża za pomocą szpilek stalowych.

do góry

6. Jak należy wykonać fundamenty?

  • Hala systemowa Stahlflex może być montowana na szklankach betonowych lub ławie fundamentowej. Ogólnie rzecz biorąc na każdej, płaskiej betonowej powierzchni.
  • Głębokość fundamentów musi być dostosowana do danej strefy przemarzania gruntu.

 

Przekażemy Państwu dokładne wymiary oraz sposób wykonania fundamentów. Wykonanie ich należy do Inwestora i najlepiej zlecić je firmie z Państwa okolicy.

do góry