Hala logistyczna z certyfikatem "GreenBuilding" dla firmy Siemens

„Od początku doradzano nam w bardzo kompetentny sposób. Nasze zlecenie oraz montaż hali zostały wykonane zgodnie z naszymi wyobrażeniami. Poprzez realizację tych hal logistycznych firma HALTEC potwierdziła nasze wcześniejsze pozytywne doświadczenia."

Kierownik projektu, Siemens AG

 

Zdjęcia: namioty przemysłowe dla firmy Siemens

  • Hala magazynowa - wnętrze
  • Hala magazynowa - ściana z oknami
  • Hala magazynowa - izolowana śluza z szybkozamykającą się bramą plandekową
  • Hala magazynowa - 162 m długości
Dane techniczne - Hala systemowa Stahlflex
Rozmiar:  
Szerokość: 33,20 m │ 50,00 m
Długość: 162,00 m │ 50,00 m
Wysokość ściany: 6,38 m │ 6,52 m
Poszycie:  
   
Dach i ściana:  
Materiał: panele Sandwich
Wys. w kalenicy: 9,30 m │ 8,72 m
Odległość pomiędzy przęsłami: 5,00 m │ 5,00 m
Kąt nachylenia dachu: 10 stopni │ 10 stopni
Odporność na obciążenia śnieżne: 65 kg/m² │ 65 kg/m²
Dach:  
Grubość: 140/120 mm
Przenikalność cieplna: 0,35 W/m²K
Ściana:  
Grubość: 100 mm
Przenikalność cieplna: 0,24 W/m²K

Przykładowa referencja: Siemens AG

Spółka Siemens AG potrzebowała w jednym ze swoich zakładów produkcyjnych dwóch hal, służących do operacji logistycznych i kompletowania. Dało to możliwość powiększenia produkcji w zakresie urządzeń średniego napięcia pracujących w izolacji gazowej.

Przy decyzji inwestycyjnej obok optymalnej efektywności kosztowej grały rolę również dobre doświadczenia, które firma Siemens AG uzyskała już podczas wcześniejszego projektu budowlanego realizowanego z udziałem firmy HALTEC.

Hala systemowa Stahlflex jako hala załadunkowa

Jedna z nowych hal miała dodatkowo służyć jako centrum dla Klientów realizujących odbiory urządzeń i zostać dobudowana do istniejącego budynku. Poprzez odpowiednie rozmieszczenie śluz przejściowych powinny przy tym powstać na całej długości odpowiednie drogi transportowe, pomiędzy istniejącym budynkiem i nową halą.

„Myśleliśmy najpierw, że będziemy mieli problemy ze śluzami i że nie będziemy w stanie wdrożyć zaplanowanego przebiegu produkcji, gdyż w jednym miejscu podpora zagrodziła drogę przejścia", wyjaśnia kierownik projektu w firmie Siemens. „Obawy te okazały się zupełnie bezzasadne. Firma HALTEC dostosowała konstrukcję hali do panujących warunków i wykonała wszystkie łączące śluzy zgodnie z życzeniem."

Hala logistyczna z certyfikatem "GreenBuilding"

Dalszymi warunkami firmy Siemens było spełnienie surowych wymogów przeciwpożarowych oraz wybudowanie obiektu o szczególnie wysokiej efektywności energetycznej, by otrzymać certyfikat „GreenBuilding". Warunkiem tego wyróżnienia jest osiągnięcie wartości mniejszych od granicznych wynikających z niemieckiego rozporządzenia dot. oszczędzania energii (EnEV), o więcej niż 30%. Dlatego też do pokrycia dachu hal zastosowano panele warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej, wyróżniające się szczególnie dobrą wartością izolacji cieplnej (współczynnikiem przenikania ciepła).

W razie potrzeby hale służące do operacji logistycznych i kompletowania można rozbudować bez nakładochłonnych prac związanych z przebudową. Dzięki zaletom zabudowy systemowej, w każdej chwili jest możliwe zwielokrotnienie wolumenu pomieszczeń przez dobudowanie dodatkowych naw hali.
 
Podsumowując, odpowiedzialny kierownik projektu powiedział: „Od początku doradzano nam bardzo kompetentnie. Nasze zlecenie oraz montaż hali zostały wykonane zgodnie z naszymi wyobrażeniami. Firma HALTEC wykonując to zlecenie, będące następstwem poprzedniego, potwierdziła nasze wcześniejsze pozytywne doświadczenia w tym zakresie."